Atatürk Faculty of Education

Atatürk Faculty of Education

Fakülte Kütüphanesi

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

İŞLEYİŞ VE HİZMET BİLGİLERİ

Kitap listesi Excel (xls) dosyası (1,2Mb) olarak sağ tıklayıp>farklı kaydet seçerek indirilebilir.

Hizmet hedefimiz

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kütüphanesi günümüz dünyasında hayati öneme sahip “bilgiye erişimi” Fakülte içinde en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirmeyi kendine görev edinerek, Marmara Üniversitesi öğretim elemanları, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ve araştırmacılara nitelikli hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Hedefi öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri yayınları başta olmak üzere güncel yayınları dermesine alarak öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacılar için yararlanabilecekleri bir başvuru ortamı oluşturmaktır. Ayrıca sanat ve edebiyat alanındaki eserleri de dermesinde bulundurarak, kütüphaneden yararlananların sözü edilen alanlarda da zenginleşmelerine katkıda bulunmaktadır.

İmkânlarımız

Atatürk Eğitim Fakültesi Kütüphanesi, 125 kişilik bir okuma salonu ve kütüphane dermesinin bulunduğu bir bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kütüphane kapalı raf sistemine göre çalışmaktadır. Kütüphanemiz bir kütüphane görevlisi ve kısmi zamanlı öğrencilerin desteği ile hizmet vermektedir.

Kütüphane dermesi yaklaşık olarak 16.000 yayından oluşmaktadır. Bunların 9.400’ünü kitaplar, 3.700’ünü dergiler, 1.300’ünü nadir eserler, 355’ini ansiklopediler, 250’sini sözlükler oluşturmaktadır. Kitapların büyük çoğunluğunu eğitim kitapları oluşturmaktadır. Bunların dışında farklı dillerdeki kitaplar, çeşitli sınavlara hazırlık kitapları ve değişik konulardaki romanlar vardır. Farklı üniversitelerin çıkarmış olduğu eğitimle ilgili dergiler, TÜBİTAK bünyesinde çıkarılan Bilim Teknik ve Bilim Çocuk dergileri, Tebliğler Dergisi, edebi,  kültürel ve tarihi nitelikteki dergiler bulunmaktadır. Sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel etkinliklere ait kitaplar ve bültenler de ayrı raflarda yerini almıştır. Ayrıca okuma salonunda açık raf sisteminde 350 ansiklopedi ve 250 adet dergi bulunmaktadır.

Bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen kütüphanemiz, dermedeki tüm yayınlara ait künye bilgilerini bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılara araştırmalarını daha verimli hale getirmek için yayınlara Internet üzerinden erişebilme imkanı da sunmuştur.

Ödünç yayın alma

Ödünç yayın almak isteyen kullanıcıların kütüphaneden temin edebilecekleri ödünç kitap kayıt formunu doldurarak üye olmaları gerekmektedir. Bu işlemden sonra, daha önceden belirlenmiş ölçütler doğrultusunda ödünç vermeye uygun nitelikteki yayınlar ödünç alınabilir. Kütüphane dermesinden hikâye, roman ve şiir türlerindeki yayınlar okuyucuya belirlenen süreler içerisinde ödünç verilir. Dermede bulunan diğer yayınlar gün içerisinde okuyucunun kullanımına sunulmaktadır.

Ödünç verme süreleri aşağıdaki gibidir:

 ● Marmara Üniversitesi Akademik Personeli 

3 hafta süreyle 4 kitap

 ● Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri         

2 hafta süreyle 3 kitap

 ● Lisans öğrencileri                                      

1 hafta süreyle 1 kitap

 ● Marmara Üniversitesi İdari Personeli     

2 hafta süreyle 1 kitap

FOTOĞRAFLARLA KÜTÜPHANE

Kütüphane

 

Kütüphane

Kütüphane

Kütüphane