Kurumlararası ve Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Listesinde güncelleme yapılmıştır. 05.08.2019


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yurt Dışı Yatay Geçiş yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

Sorularınız için aef@marmara.edu.tr adresine TCKN, Ad Soyad belirterek mail atabilirsiniz.

Kayıt işlemleri şahsen müracaat edilerek yapılır.

Öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitesinden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir. Özlük dosyaları Fakültemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversitesinden üst yazı ile istenmektedir.

Kayıt sırasında dilekçe ve nüfus cüzdanı yeterli olacaktır. Ancak ilk başvuru esnasında belgenin aslı verilmemişse kesin kayıtta mutlaka aşağıdaki belgelerin asılları istenilecektir.


Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)

ÖSYM yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir.

Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)

Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) 

II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.
Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)


Kayıt için gelen tüm öğrencilerin kayıtlı  olduğu Üniversiteden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge getirmesi gerekmektedir. Belge getirmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. 

Asil kayıt hakkı kazanan fakat kayıt yaptırmayan öğrencilerden boş kalan kontenjanlar için 06.09.2019 tarihinde ilan çıkılacaktır. Boş kalan kontenjanlar için dilekçe veren öğrencilerin içinden en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacak ve ilgili sıralamaya göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Asil Kayıtlar : 02.09.2019 - 04.09.2019
Yedek Kontenjanların İlanı : 06.09.2019
Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması : 09.09.2019 - 10.09.2019
Yedek Adaylardan Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı :11.09.2019
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Kayıt Tarihleri : 12.09.2019 - 13.09.2019


HIZLI ERİŞİM