Kitaplar

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
  KİTAP KATALOĞU

       

       

   

Devamı için tıklayın ve diğer sayfadan devam ediniz.

 

 

Alem Buysa Kral Benim
"Oyunlarla Noktalama İşaretleri"

Yazarı: Ahmet Benzer

Alanı: Türkçe Eğitimi
Sayfa Sayısı: 150
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Timaş Yayınları
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
2011
ISBN: 9786051144078

Kitap Hakkında


Duyduk duymadık demeyin! Noktalama işaretleri kitap oldu; nokta âleme kral oldu! Artık noktalama işaretleri kafa karıştırıcı, çok zor, ölümcül bir şey, demek yok! Kitaptaki oyunlarla hiç fark etmeden noktalama işaretlerini öğrenecek kurallarla bilginizi pekiştirecek ve noktalama işaretleri ustası olabileceksiniz. Çok havalı değil mi?

Sayfanın başına dön

Türk Dil Bilgisi

Yazarı: Jean Deny

Hazırlayan: Ahmet Benzer

Alanı: Dil Eğitimi
Sayfa Sayısı: 969
Kapak Türü: Ciltli
Yayıncı: Kabalcı Yayınevi
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
2012
ISBN: 9789759972011

Kitap Hakkında


Türkçe üzerine Türk ve yabancı birçok yazar tarafından dil bilgisi kitabı yazılmış ve yazılmaktadır. Özellikle Türkçenin kuralları ve işleyiş mantığı, her zaman yabancı dil uzmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Yabancı dil uzmanlarının bu hayranlığı Türkçenin hem bir yabancı gözüyle incelenmesini hem de başka diller ile karşılaştırılmasını sağlamıştır. Bu araştırmalar yalnızca yabancı dil uzmanları için değil, aynı zamanda kendi ana dili üzerine çalışan dil uzmanları için de bir zenginlik olmuştur.

Balık, içinde olduğu denizin farkında olmaz imiş. DENY'nin bu çalışması bazen bir Türk'ün kendi dilini kullanırken farkına varmadığı ayrımları bazen de notlamaya gerek duyulmayan bir yöredeki deyim ve atasözlerini bulma imkânı vermiştir. Bu yönüyle kitap yalnızca bir dil bilgisi kitabı niteliği taşımayıp aynı zamanda bir kültür aktarıcısı olmuştur. İçindeki bilgiler bugün de geçerli olmakla birlikte verilen örneklerde dönemin ses değişmeleri bire bir korunmuş ve böylece o dönemin telaffuz özelliklerinin de tanınması ve bilinmesinin sağlanması düşünülmüştür. Bununla birlikte bu kitap hem konuları işleyiş sırası hem de içerik bilgisi olarak Türk dil bilgisi yazarlığının oluşmasında bir başlangıç olmuştur.

Bu kitabı okurken yalnızca bir yabancının gözüyle Türkçeye bakma imkânı bulmayacak aynı zamanda eleştirileri ile kitabın her yerinde varlığını hissettiren ve çeviri esnasında Jean DENY ile bir araya gelmiş olan Ali Ulvi ELÖVE'yi de tanıma imkânı bulacaksınız.

Sayfanın başına dön

Türkçede Zaman, Görünüş ve Kiplik

Yazarı: Ahmet Benzer

Alanı: Türkçe Eğitimi
Sayfa Sayısı: 244
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Kabalcı Yayınevi
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
2012
ISBN: 9789759972110

Kitap Hakkında


Zaman, akıp giden başsız ve sonsuz bir süreç iken insanoğlunun ona hâkim olabilme ve onu yönetebilme isteği ile bölünerek çeşitlilik kazanmış, konu önce felsefenin sonra da dil biliminin çalışma alanına girmiştir. Zaman konusunun dil biliminin çalışma alanına girmesiyle birlikte eklerin çeşitli işlevlerinin, dil bilgisinin doğrulayıcı ve yanlışlayıcı bakış açısı yerine, dil biliminin tasvir edici bakış açısıyla tespit edilmesine yönelinmiştir. Bununla birlikte dil değiştikçe eklerin sahip olduğu işlevler değişmiş ve çeşitlenmiştir. Zaman işlevi bakımından; vaka ve durumun konuşma anına göre geçmişte mi şimdide mi yoksa gelecekteki bir zaman diliminde mi gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi verilmiştir. Görünüş işlevi bakımından; vaka ve durumun gerçek zamandaki yayılımının bitmişlik mi bitmemişlik mi yoksa sürme özelliği mi gösterdiği hakkında bilgi verilmiştir. Kiplik işlevi bakımından; vaka ve durumu aktaran konuşucunun dinleyiciye vermek istediği duygularını, bir nevi vaka ve duruma karşı tutumlarını yansıtma özelliği tespit edilmiştir.

Sayfanın başına dön

Bilgisayar Okuryazarlığı I - II

Yazarı: Komisyon

Editör: Ahmet Benzer

Alanı: Bilgisayar Eğitimi
Sayfa Sayısı: 424
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Pegema Yayınları
Basım Yeri: Ankara
Basım Tarihi:
2012
ISBN: 9786053643579

Kitap Hakkında


Bilgisayar okuryazarı bir birey yalnızca teknik olarak bir bilgisayarı tanıyan veya yalnızca iletişim ve arkadaşlık amaçları ile kullanan birey değil, bilgiye ulaşma ve işleyebilme hususunda bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilen bir bireydir. Dolayısıyla bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin hangi branştan olursa olsun bilgi kaynaklarına ulaşıp edindikleri bilgileri saklayabilmeleri, bu bilgileri yorumlayıp noktalayabilmeleri ve sentezledikleri bilgileri paylaşabilmeleri için bilgisayar okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Günümüzde öğretmen yeterlilikleri alanında olmazsa olmazlardan biri haline gelen bilgisayar okuryazarlığı, bir iş başvurusunda dahi var olması gereken önemli ölçütlerden biri olmuştur. Gerek akıllı tahta uygulamaları gerekse farklı eğitim teknolojilerinin kullanımının ana başlangıç noktasını bu kitap oluşturmaktadır.

Sayfanın başına dön

Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

Editör: Mehmet Fatih Özmantar, Erhan Bingölbali,
Hatice Akkoç

Alanı: Matematik Eğitimi
Sayfa Sayısı: 464
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Pegema Yayınları
Basım Yeri: Ankara
Basım Tarihi:
2008
ISBN: 9786055885311

Kitap Hakkında


Matematik eğitimi literatüründe öğrencilerin karşılaşmış oldukları zorluklar ve sahip oldukları kavram yanılgıları büyük bir ilgi odağı olagelmiştir. Bu kitap çalışması her birisi kendi alanında uzman matematik eğitimcilerinin matematiksel kavramlar hakkında yapılan çalışmaları titizlikle inceleyip, öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemeleri ve bu yanılgılar için geliştirilen çözüm önerilerini sunmaları ile ortaya çıkmıştır.

Elinizdeki bu kitap içerisinde yer alan kavramlar ortaöğretim matematik öğretim programında işlenen temel kavramlar arasından seçilmiştir. Böylece yeni öğretim programında yer alan konuların yapılan çalışmalar perspektifinde değerlendirilerek bu programın uygulayıcılarının başvurabileceği bir kaynak çalışma ortaya çıkması amaçlanmıştır. Bu kitap hem araştırmacılar ve hem de uygulayıcılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Böylesi bir çalışma ile matematik eğitimcilerinin, halen hizmet vermekte olan matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının faydalanabileceği bir eser oluşturarak, daha etkin bir matematik öğretiminin gerçekleşmesine katkıda bulunmuş olmayı ümit etmekteyiz.

Sayfanın başına dön

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Grafik Analiz Yaklaşımı

Yazarı: Hatice Akkoç

Alanı: Matematik Eğitimi
Sayfa Sayısı: 80
Kapak Türü: Karton
Yayıncı:
Toroslu Kitaplığı
Basım Yeri:
İstanbul
Basım Tarihi:
2006
ISBN:
975634248X

Kitap Hakkında


Bu kitap öğretmenlere, öğretmen yetiştiren akademisyenlere, öğretmen adaylarına yönelik olarak yazılmış olup ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeylerinde işlenen bazı matematik konularının öğretimine, Grafik Analiz yazılımı yardımıyla alternatifler sunar. Kitapta sunulan alternatifler bu yazılımı programlayan kişilerden biri olan David Tall’un çeşitli makale ve bildirilerinde mevcuttur. Bu makale ve bildiriler kitabın sonunda kaynakça kısmından sonraki bölümde yer almaktadır. Bu fikirlerden yola çıkılarak yazar tarafından sınıf içi uygulamalara ışık tutacak ders planları ve çalışma kağıtları hazırlanmıştır.

Grafik Analiz yazılımı Graphic Calculus orijinal yazılımından bu kitabın yazarı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve orijinal yazılımın programcılarından birisi olan Piet Van Blokland tarafından Türkçe sürümü oluşturulmuştur. Grafik Analiz yazılımının CD’sini kitabın arka kısmında bulabilirsiniz. Kitabın 1. bölümünde Grafik Analiz yazılımının öğrenmeye katkılarının kuramsal temelleri açıklanmaktadır. 2. bölümde ise Grafik Analiz yazılımında yer alan her bir etkinlik tanıtılıp bu etkinlikler kullanılarak yapılabilecek dersler için ders planları ve çalışma kağıtları sunulmuştur.

Sayfanın başına dön

Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi

Yazarı: Cemal Yıldız, Alpaslan Okur, Gökhan Arı,
Yakup Yılmaz

Editör: Cemal Yıldız

Alanı: Türkçe Eğitimi

Sayfa Sayısı: 432
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Pegema Yayınları
Basım Yeri: Ankara
Basım Tarihi:
2010
ISBN:
9789944919401

Kitap Hakkında


Ana dili öğretimindeki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları ele alan; Türkçe ve sınıf öğretmenleri, eğitim fakültelerinin bu bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları ve bu alanlarda çalışan akademisyenlere yönelik hazırlanan Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, 2005 yılında yayımlanıp 2006 yılında yeniden düzenlenen ve yapılandırmacılık kuramına dayanan yeni öğretim programına uygun olarak okuyucuya sunulmuştur.

Kitap ana dili öğretimi alanında çalışan dört ayrı yazarın ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan çalışmada Türkçe öğretiminin tüm yönleri ve etkinlik alanları ele alınmaktadır. Öğretim programında birtakım değişiklikler olsa da ana dili öğretimini kapsayan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile bu becerileri destekleyen dil bilgisi alanındaki bilgi ve teoriler, öğretimin temel unsurları olduğundan bu konular ayrı bölümlerde ele alınmıştır.

Sayfanın başına dön

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği)

Yazarı: Cemal Yıldız

Alanı: Türkçe Eğitimi
Sayfa Sayısı: 298
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
Basım Yeri: Ankara
Basım Tarihi:
2012
ISBN:
9789751953520

Kitap Hakkında


Geçtiğimiz elli yıl içerisinde yurt dışında yaşayan Türklerin birçok sorunu ortaya çıkmıştır ve bunlardan önemli bir kısmı da hâlen devam etmektedir. Eğitim problemleri arasında önemli yer tutanlardan bir tanesi Türk çocuklarının genel okul başarısıyanında uygulanan ana dili ve Türk kültürü öğretiminoktasında odaklanmaktadır.

Bu çalışma, Almanya’da sunulan ana dili Türkçe derslerini ilk defa öğrenci, öğretmen ve veli bakış açılarıyla geniş ve farklı yönlerden ele almak amacıyla hazırlanmıştır. 2011 yılında gerçekleştirilen bu kapsamlı ampirik araştırmanın amacı, esasen Almanya’da ana dili derslerinin mevcut durumunu nicel ve nitel araştırma teknikleriyle tespit etmek ve öğretim sürecinde ne gibi iyileştirmelerin yapılabileceğine yönelik öneriler getirmektir.

Sayfanın başına dön

Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi

Yazarı: Cemal Yıldız

Alanı: Türkçe Eğitimi
Sayfa Sayısı: 140
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Pegema Yayınları
Basım Yeri: Ankara
Basım Tarihi:
2003
ISBN:
9789756802977

Kitap Hakkında


Bu kitapta çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlarının ışığı altında ana dili öğretme ve öğrenme süreçleri ve ana dili dersinin etkinlik alanları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde irdelenmektedir. Verilen örnekler ve ileri sürülen yeni fikirler, anlatılanları açıklayıcı ve herkesin kendisinin uygulayabileceği şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Böylece kitap, ihtiyaç duyulduğu zaman açılıp bakılabilecek bir kılavuz olma özelliği taşımaktadır.

Sayfanın başına dön

Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler

Yazarı: Cemal Yıldız

Alanı: Türkçe Eğitimi
Sayfa Sayısı: 95
Kapak Türü: Karton
Yayıncı:
Anı Yayıncılık
Basım Yeri:
Ankara
Basım Tarihi:
2003
ISBN:
9756956099

Kitap Hakkında


Ana dili öğretimi konusunda temel beceri alanları olarak kabul edilen yazma, okuma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi çalışma alanlarını ayrı ayrı değil de tümünü birden geliştirmeyi öngören ve yeni yaklaşımlar ışığında ortaya atılan alternatif yöntemleri ele alan ve bu alana ilgi duyan öğretmen, öğretmen adayı, akademisyen ve diğer tüm meraklılara hazırlanan bir çalışmadır.

Sayfanın başına dön

Yazılı Basında Metin ve Manşet

Yazarı: Cemal Yıldız

Sayfa Sayısı: 134
Kapak Türü: Karton
Yayıncı:
İstanbul Teknik Yayınları
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:
2000
ISBN:
9756893001

Kitap Hakkında


Bu çalışmada, bir yandan ülkemizdeki yazılı basında sıklıkla kullanılan metin türleri ve bu türlerin dilsel özellikleri incelenmekte, öbür yandan yazılı basın araçlarının okuyucuyu etkilemeye dilbilim yöntemleriyle incelemek ve Türkiye'de en çok satan günlük gazeteleri bu anlamda birbirleriyle karşılaştırarak, küreselleşme sürecinde kabuk değiştiren Türkiye'de yazılı basın araçlarındaki dil kullanımının nasıl şekillendiğini göstermektedir.

Sayfanın başına dön

Semahat Yüksel Armağan Kitabı

Editör: Cemal Yıldız, Feruzan Gündoğar, Güler
Mungan

Sayfa Sayısı: 277
Kapak Türü: Karton
Yayıncı: Pegema Yayınları
Basım Yeri:
Ankara
Basım Tarihi:
2009
ISBN:
9786055885915

Kitap Hakkında


Prof. Dr. Semahat Yüksel 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını “Studien zur sprachlichen Gestalt der deutschen und türkischen Sprichwörter” (Alman ve Türk Atasözlerinin Dil Yapısı) konulu tezle 1968 yılında Almanya’da Marburg Philipps Üniversitesi’nde yaptı. Prof. Dr. Semahat Yüksel, Ankara’da mezun olduğu bölümde kısa bir süre Doktor-Asistan olarak görev yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda Okutman olarak çalıştı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2009 yılına kadar sürdürdüğü bu görevinde, kadrosu gereği, çok uzun yıllar Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Bu Armağan Kitapta yer alan çalışmalar Prof. Dr. Semahat Yüksel’in uzmanlık alanı olan Kelime Yapısı, Morfoloji, Sentaks, Alman Dil Tarihi, Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi konularının yanı sıra Edebiyat ve Didaktik alanlarını da kapsamaktadır.


Devamı için tıklayın ve diğer sayfadan devam ediniz.


Bu sayfa Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından en son 03.07.2018 11:34:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM