Dekanlarımız

 

 Prof_Dr_Ahmet_Sukru_Ozdemir.jpg (6 KB)

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
(2015-2020) *

Prof. Özdemir Konya’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul’da, liseyi dört yıllık öğretmen okulunda, Konya’da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1987 yılında, Doktorasını ise 1993 yılında “Sayılar Teorisi” konusunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Akademik çalışma hayatına 1984-1988 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde başlayan Prof. Özdemir, 1988-1995 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde ve 1995 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. ve 2010-2015 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığını aralıksız 16 yıl sürdüren Prof. Özdemir, 2016-2019 yılları arasında Matematik ve Fen Eğitimi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2016 yılı itibariyle Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Yönetimi tamamlanmış 18 adet Doktora ve 37 adet Yüksek Lisans Tezi bulunan Prof. Özdemir, halen 4 Doktora ve 5 Yüksek Lisans Tezinin de yöneticiliğini yürütmektedir. Akademik yayınlarına bakıldığında, uluslararası ve ulusal indekslerce taranan saygın dergilerde basılmış, 50’ye yakın makalesi bulunmaktadır. Eserlerine uluslararası ve ulusal yayınlarda 200’ün üstünde atıf yapılmış olup, 100’ün üzerinde uluslararası ve ulusal ölçekli sempozyuma bildirileri ile katılmış ve bu bildiriler de yayınlanmıştır. Bu süre zarfında uluslararası ve ulusal ölçekli 7 adet kongre ve sempozyum düzenlemiş ve bu kongrelerde başkanlık yapmıştır. Basılmış iki ve basılmak üzere olan iki kitabı mevcuttur. 10’a yakın hakemli dergide hakemlik görevinin yanında, matematik bilim alanındaki ve diğer bazı sivil toplum kuruluşlarına ait birçok derneğin üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğini de üstlenmiştir. Akademik bir araştırma için 1998 yılında üç ay New York’ da, 2014-2015 yıllarında ise Tübitak Doktora sonrası bursu ile bir yıl süre ile Londra da bulunmuştur. Çalışma alanları; Sayılar Teorisi, Matematik Eğitimi ve Öğretimi, Eğitim İstatistiği, Matematik Tarihi, Şifreleme ve Sihirli Kareler, Matematik Modelleme ve STEM eğitim ve öğretimi dir.

2015 – 2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini asaleten yürütmüş olan Prof. Özdemir, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir. Hat sanatı üzerine icazeti de bulunan Prof. Özdemir evli ve 4 çocuk babasıdır.

 Prof.Dr. Ramazan ÖZEY

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY
(2012-2015) *

 

1955 yılında, Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, Akseki Köyü’nde doğdu. 1979 yılında, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. 1981 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye ve Ülkeler Coğrafyası kürsüsünde asistan oldu.

1991 yılında, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’na naklen ataması yapıldı. 1985’de doktor, 1993 yılında Doçent, 1999 yılında Profesör oldu.

Halen Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda, öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli, dört çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.

30’u aşkın kitabı, 130’ü aşkın Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış bilimsel makalesi, aylık dergilerde 320’ü aşkın makalesi ve çeşitli gazetelerin düşünce köşelerinde gündem ile ilgili çok sayıda yazıları yayınlanmıştır. Özey’in kitaplarından ve makalelerinden bazıları değişik dillere çevrilmiştir. “Afetler Coğrafyası- Hazards Geography” kitabı, Tebriz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Zaheri tarafından Farsça’ya çevirisi yapılarak yayınlanmıştır.

Özey, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli şehir ve kasabalarında, gündem ile ilgili çok sayıda konferanslar vermiş ve vermeye devam etmektedir. Özey, “Yesevi 2001 Yılı Sevgi ve Hoşgörü Ödülleri” töreninde, “Türk Dünyası Araştırmaları” dalında, “Yılın Bilim Adamı Ödülü”nü almıştır. Özey’in daha önceki yıllara ait, bilimsel çalışmalarından dolayı 8 ayrı başarı ödülü daha vardır.


 

Prof. Dr. Cemil Öztürk

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
(2009-2012) *

Prof. Dr. Cemil Öztürk lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2008-2009 yıllarında Marmara Üniversitesi senatörlüğü görevini, 2002-2005 yılları arasında Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Türk Eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme üzerine çok sayıda yayını bulunan Prof. Dr. Cemil Öztürk; 2009 -2012 yılları arasında Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlatan ve hızlandıran Prof. Dr. Cemil Öztürk halen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

 

Prof.Dr. Ayla Oktay

Prof.Dr. Ayla OKTAY
(2005-2009) *

1969’da İÜ Edebiyat Fak. Pedagoji Bölümü’nden mezun oldu. 1971’de aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. 1975-76 öğretim yılında İngiltere’de doktora sonrası eğitim programına katıldı. 1979’da doçent unvanını aldı, eğitim kurumlarını incelemek için 1987 yılında bir süre İngiltere ve Almanya’da kaldı.
1988’de profesör olan ve Marmara Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu’na müdür olarak Atanan Ayla Oktay, aynı üniversitede İlköğretim Bölüm Başkanı ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığı görevini yürütmüştür. İdari bu görevleri sırasında Sınıf öğretmenliği Yüksek Lisans, Okul öncesi Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını başlatmıştır. 
Yurt içinde ve dışında çok sayıda çalışması bulunan, son on yıldaki çalışmalarını özellikle Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim alanında yoğunlaştıran Ayla Oktay, ayrıca MEB ve UNICEF ile ortak çeşitli projelerde yer almıştır.

 İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünden  1965 yılında mezun olan Prof .Dr. Ayla Oktay  ,1971 yılında doktorasını ayni üniversitede  tamamlamış  ,

 1979-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde doçent olarak görev yapmıştır..

1988 yılında  Profesör olarak Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine atananmış ve burada 1988-1991 yılları arasında Eğitim Yüksek Okulu müdürü olarak görev yapmıştır. 1992-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurucu müdürlüğünü yürütmüş, bu arada İlköğretim bölüm başkanı ve Okulöncesi eğitim anabilim dalı başkanlığı görevlerini de sürdürmüştür.  Eylül 2005- Haziran 2009 tarihleri arasında Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten  Prof.Dr.Oktay,17.haziran 2009 tarihinde Marmara üniversitesinden emekliye ayrılmıştır.

Halen Maltepe üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli olup, Marmara Üniversitesinde de Doktora dersleri vermektedir.

 

Profesör Oktay 1965 yılından bu yana özellikle okul öncesi eğitim, kızların eğitimi, disiplin, ilköğretimde  rehberlik , karşılaştırmalı eğitim ve  Türk eğitim tarihi vb. alanlarda  uygulamalı ve teorik çalışmalar yaparak yurtiçi ve yurtdışında  katıldığı toplantılarda bildiriler sunmuş, makale ve kitaplar yayınlamıştır. Ayrıca okul öncesi eğitim alanında açmış olduğu doktora ve yüksek lisans programlarında yetiştirdiği elemanlar aracılığı ile alanın  akademik  olarak gelişmesine de katkı sağlamıştır.

 Prof.Dr. Oktay, ulusal ve uluslar arası bir çok derginin hakem kurulunda yer  almaktadır . Kendisinin okul öncesi eğitim ve ilköğretim alanlarında editörlüğünü yaptığı çeşitli kitaplar bulunmaktadır. Bugüne kadar müfettişlere, müdürlere, öğretmenlere yönelik, çok sayıda hizme içi eğitim programna katılan Prof.Dr.Ayla Oktay, anne-babalara yönelik olarak da pek çok konferans vermiş  ve çeşitli radyo ve televizyon programlarına  katılmıştır.Ayrıca ulusal ve uluslararası, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlemiştir.

 Prof.Dr. A.Oktay’ın bu güne kadar yönettiği çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır.Kendisi ünlü gelişim Psikoloğu Jean Piaget’in 100. Yaşı için hazırlanan serginin  dünyada 40 ülke ile eş zamanlı olarak açılmasını da gerçekleştirmiştir(1994)

 Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığıca düzenlen Çeşitli Milli Eğitim Şuralarında  Üniversite Temsilcisi olarak ,üye ve komisyon başkanı olarak görev almıştır.

 Meslek yaşamı boyunca  pek çok projede araştırmacı, yürütücü ve danışman olarak görev yapan Prof. Oktay ,Uluslararası Socrates-Comenius  TESSLA- Comenius 2.1 Project Nr. 119030-DE-2004-C21. (Eylül 2004- Temmuz 2007). Teacher Education for The Support of Second Language Acquisition: İkinci Dilin Kazanılmasını Desteklemek İçin Öğretmen Eğitimi (Almanya, Fransa, Türkiye, İngiltere/Iskoçya, İsveç, Estonya) projesinde iki meslekdaşı ile birlikte Türkiye’yi temsilen yer almıştır.

Prof.Dr. Oktay Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2002 ve 2006 da gerçekleştirdiği Ökul öncesi eğitim  program geliştirme çalışmalarında  komisyon başkanı ve üye olarak aktif görev almıştır. Kendisi 2001-2003 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün danışmanlığını yürütmüştür.

Marmara Üniversitesi Rektör danışmanlığı görevini 2006-2009 yılları arasında  sürdürmüş olan Prof.Dr.Ayla Oktay, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ,Eğitim Komisyonu üyesi  ve Yüksek Öğretim Kurumu,Öğretmen yetiştirme Türkiye Milli Komitesi üyesi olarak da  görev yapmıştır.


 

 Prof.Dr. Sema Sevinç ERGEZEN

Prof.Dr. Sema Sevinç ERGEZEN
(2002-2005) *

 

 

 Prof.Dr. Mustafa Lütfü Berkem

Prof.Dr. Mustafa Lütfü BERKEM
(1999-2002) *

 
 • Mustafa Lütfü Berkem, 1947 yılında Seferihisar- İzmir’de doğmuştur.
 • İlk Öğrenimini Seferihisar’da, Orta Öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır.
 • Lisans eğitim ve öğrenimini İstanbul üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde yaparak 1969 yılında mezun olmuştur.
 • 1969 Yılında İstanbul Üniversitesi Fizikokimya Kürsüsünde asistan olmuştur.
 • Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde 1975 yılında tamamlamıştır.
 • 1977-1980 yıllarında Southampton Üniversitesi’nde kısmi zamanlı  misafir araştırıcı      olarak çalışmıştır.
 • 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Fizikokimya Alanı’nda Doçent unvanını aldı.
 • 1982-1983 Eğitim ve öğretim yılında YÖK’ün rotasyonla görevlendirmesi gereğince Erciyes Üniversitesi’nde (Kayseri) çalıştı.  
 • 1984 Yılında İstanbul Üniversitesi’nden Marmara Üniversitesi’ ne geçti.
 • 1988 Yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Fizikokimya  Anabilim Dalı’nda Profesör unvanını aldı.
 • 1992-1998 Yılları arasında M.Ü. Fen-edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.
 • 1999-2002 Yılları arasında M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
 • Ulusal ve Uluslar arası sempozyumlar düzenledi.
 • Çeşitli dergilerde editörlük yaptı.
 • 15 öğrenciye Yüksek Lisans ve Doktora yaptırdı.
 • Elektrokimya(Elektrokristalizasyon, Ektroorganik ve Elektroanorganik Kimya, Elektrolitik iletkenlik, Elektrodimerizasyon, Elektroanalitik Kimya), Eğitim konularındaki çalışmalarını ulusal ve uluslar arası çeşitli dergilerde yayınlamıştır.
 • Türkiye Kimya Derneği Üyesi olup Derneğin Yönetim Kurulunda değişik görevlerde otuz yıldan fazla çalışmıştır.
 • IUPAC Komisyonlarında Türkiye Kimya Derneğini temsil etmiştir.
 • Halen M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanıdır. Eğitim, Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • 5 Ocak 2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Doğal Âfetler Uygulama Araştırma Merkezi’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

 

 Prof.Dr. Hikmet Savcı

Prof.Dr. Hikmet SAVCI
(1993-1999) *

Hikmet SAVCI 18 Ocak 1948 tarihinde, Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Demirci’de okudu. Balıkesir Savaştepe İlköğretmen Okulu’nda başladığı lise eğitimini, son sınıfta Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na seçilerek İstanbul’da tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılında asistan olarak göreve başladığı Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde, 1974 yılında Doktora, 1983 yılında Doçentlik unvanlarını aldı. 1977-1978 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of Florida at Gainsville ve Iowa State University at Ames üniversitelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi akademik kadrosuna katıldı. 1988 yılında Profesörlük unvanını aldı.

Kimya, Kimya Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında çalışmalar yapan ve bu alanlarda çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunan Prof. Savcı, akademik hayatı süresince birçok mesleki ve idari görevler icra etti. Üniversitedeki akademik temsilcilikler, bölüm başkanlıkları, dekan yardımcılığı görevlerinin ve çeşitli kurumlardaki yönetim kurulu üyeliklerinin yanısıra 1993-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı, 2008-2011 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı ve 2011-2016 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Hikmet Savcı 10 Eylül 2016 tarihinde 68 yaşında vefat etti.


 

 Prof.Dr. Coşkun ALPTEKİN

Prof.Dr. Coşkun ALPTEKİN
(1990-1993) *

 

 

Prof.Dr. İnci ENGİNÜN

Prof.Dr. İnci ENGİNÜN
(1987-1990) *

 

 

 Prof.Dr. Turan ILGAZ

Prof.Dr. Turan ILGAZ
(1984-1987) *

 

 

 Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ

Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ
(1983-1984) *

 

 

Prof.Dr. Amil ÇELEBİOĞLU 

Prof.Dr. Amil ÇELEBİOĞLU
(1982-1983) *

 

 

 

 * Dekanlık görevinde bulunulan tarihlerdir.

 


Bu sayfa Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından en son 12.05.2021 00:35:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM