Vizyon ve Misyon

VİZYON

Ülkemizde ve dünyada, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk taşıyan eğitim alanındaki gelişmelere yön veren öncü bir Eğitim Fakültesi olmak.

MİSYON

Bilgi toplumunun önderleri olabilecek topluma faydalı öğretmenler yetiştirmek,

Öğrencilere; bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilen, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma yapan, öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme sistemi ile kendini sorgulayan, objektif kriterlere göre seçilmiş öğretim elemanları ve ülke gereksinmelerine uygun, sürekli geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek,

Öğrencilere; yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi, sorumluluk almayı, takım çalışması yapmayı,
öğrenmeyi öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş etkili öğretim ortamları sağlamak,

Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmaları ve mesleki gelişmeleri için iletişimin güçlü olduğu, olumlu fiziksel, sosyal, kültürel ortamların yaratıldığı bir fakülte oluşturmak.

DEĞERLER

İsmini Atatürk’ten alan Eğitim Fakültemizin eğitim felsefesi, Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk günlerden itibaren öngörüldüğü çerçevede fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir.

Link: https://aef.marmara.edu.tr/fakulte/dekanin-mesaji

HEDEFLER

Değerli olan ve özgür düşünce ile yeni değerler üretebilen geleceğin araştırmacı öğretmenlerinin gelişmesine rehberlik ederken,

  • Etik ilke ve değerleri önceleyen,
  • Dünyaya farklı açılardan bakabilen ve dogmalardan kurtulmuş,
  • Demokrasiyi ve demokratik kültürü özümsemiş,
  • Konuşurken veya öğretirken muhatabına güç katan,
  • Sürekli öğrenen ve kendini yenileyebilen bir toplum oluşturma yolunda geleceğin eğitimcilerine yol gösterici olmaktır.

Bu sayfa Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından en son 22.11.2023 18:13:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM