Vizyon ve Misyon

VİZYON


Ülkemizde ve dünyada, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk taşıyan eğitim alanındaki gelişmelere yön veren öncü bir Eğitim Fakültesi olmak.


MİSYON


Bilgi toplumunun önderleri olabilecek topluma faydalı öğretmenler yetiştirmek,


Öğrencilere; bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilen, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma yapan, öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme sistemi ile kendini sorgulayan, objektif kriterlere göre seçilmiş öğretim elemanları ve ülke gereksinmelerine uygun, sürekli geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek,


Öğrencilere; yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi, sorumluluk almayı, takım çalışması yapmayı,
öğrenmeyi öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş etkili öğretim ortamları sağlamak,


Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmaları ve mesleki gelişmeleri için iletişimin güçlü olduğu, olumlu fiziksel, sosyal, kültürel ortamların yaratıldığı bir fakülte oluşturmak.


Bu sayfa Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından en son 16.09.2022 10:25:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM