Stratejik Plan

Strateji 1.  İletişim Ağını Güçlendirme

 

Amaç 1.1.  Fakültemizin tüm mensuplarının (akademik ve idari personel, öğrenciler) fakülte vizyonunu, misyonunu, değerlerini paylaşması ve önümüzdeki yılların amaç hedef ve stratejilerini   bilmesi.

 

            Hedef 1.1.1. Fakültemiz stratejik plan çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürülmesi, mensuplarına  duyurulması ve bilgilendirilmesi

 

            Hedef 1.1.2.  Fakültemizin tüm birimlerinin stratejik plan çalışmalarına kendi ihtiyaç ve istekleri  doğrultusunda projeler üretmesi ve bu projeleri kurum mensuplarıyla toplantılar,    elektronik portal aracılığıyla paylaşması.

 

Amaç 1.2. Fakülte mensupları arasında iletişimi güçlendirme

 

            Hedef 1.2.1. Fakülte web sayfasının düzenli olarak güncellenerek kullanımını artırma.

 

            Hedef 1.2.2. Fakülte mensuplarının internet kullanım imkanlarını artırma.

 

            Hedef 1.2.3. Fakülte dergisini daha etkin hale getirme, dağıtımı daha geniş alanlara yayma.

 

            Hedef 1.2.4. Fakülte mesuplarının tamamladıkları araştırma projelerini  paylaşım toplantılarında  sunmayı teşvik etme.

 

            Hedef 1.2.5. Fakülte düzeyinde mezunlar derneği çalışmaları başlatma.

 

Strateji 2.  Eğitim,  Öğretim,  Çalışma Ortamlarının  ve Koşullarının İyileştirilmesi

 

Amaç 2.1.  Fakülte mensuplarının eğitim-öğretim gördükleri, çalıştıkları ve ortak mekan olarak kullandıkları alanların fiziksel koşullarını iyileştirme.

 

            Hedef 2.1.1. Fakültemizde acil tadilat gerektiren alanların tamirini kısa sürede gerçekleştirme.

 

            Hedef  2.1.2. Oturma ve çalışma ortamlarının yeniden düzenlemesinin yapılması.

 

            Hedef 2.1.3. Eğitim-öğretim araç-gereçlerinin, teknolojik donanımın tamamlanması.

 

            Hedef 2.1.4. Büro mobilyaları ve mefruşat ihtiyacının tamamlanması.

 

Amaç 2.2. Fakülte mensuplarının fakültedeki psiko-sosyal koşullarını iyileştirme.

 

            Hedef. 2.2.1. Sosyal etkinlik sayısını artırma.

 

            Hedef 2.2.2. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırma.

 

Amaç 2.3. Eğitim öğretim kalitesini artırmak için öğrenci sayısını öğretim görevlisi sayısına uygun bir hale getirmek

 

            Hedef 2.3.1. Sınıf mevcutlarını, öğrenci kontenjanlarını azaltmak.

 

            Hedef 2.3.2. Eğitim-öğretim mekanlarının donanımlarını yararlanan öğrenci sayısına göre uygun   hale getirmek.

 

 

Strateji  3.  Bilimsel Çalışmaların Kalitesini Yükseltme

 

Amaç 3.1. Bilimsel çalışma/yayın sayısını artırmak.

 

            Hedef 3.1.1. Çeşitli ödüllerle (araştırma fonundan yararlanılmasını sağlama, tören düzenleme   ilan etme gibi) bilimsel yayın/araştırmaları destekleme.

 

            Hedef 3.1.2. Kurumun sempozyum, kongre, sergi gibi organizasyonları düzenlemesini teşvik  etme.

 

Amaç 3.2. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma/proje sayısını artırmak

 

            Hedef  3.2.1.  AB eğitim ve değişim programlarına katılmayı teşvik etme

 

            Hedef 3.2.2. Uluslararası öğrenci ve öğretim görevlisi değişim protokollerinin sayısını arttırma   ve tüm birimlere yaygınlaştırma.

 

            Hedef 3.2.3.  Geliştirilen projelerin eğitim kurumlarında uygulanmasını teşvik etme.

 

            Hedef 3.2.4. Yurt içi ve yurt dışı eğitim fakülteleriyle ortak proje geliştirmeyi teşvik etme.

 

            Hedef 3.2.5. Öğretim görevlilerinin ihtiyaç ve isteklerine uygun hizmetiçi eğitimleri kurum içi ve dışında destekleme.

 

            Hedef 3.2.6. Öğretim görevlilerinin yabancı dil programlarına katılımını destekleme.

 

Strateji 4. Topluma Yönelik Eğitim, Hizmet ve Projelerin Geliştirilmesi

 

Amaç 4.1. Sosyal sorumluluk bilinci içinde fakültenin eğitim hizmetlerinden toplumun çeşitli kesimlerinin yararlanmasını sağlama.

 

            Hedef 4.1.1. Kamu, özel, sivil ve yerel kurumlarla işbirliği içinde ihtiyaç duydukları ve fakültemiz  tarafından sağlanabilecek eğitim kurs/program/seminer sayısını artırma.

            Hedef. 4.1.2. Fakültemizde toplumun eğitimine ihtiyaç duyduğu konularda açılan kurs-seminer-program sayısını artırma.

           

            Hedef 4.1.3. Sosyal yarar sağlayacak çalışma-organizasyon gibi etkinliklerin sayısını artırma.


Bu sayfa Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından en son 23.11.2023 23:55:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM