Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

  DERS ALMA VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA

 • Üstten ders alabilmek için ortalamamın en az kaç olması gerekli ve en fazla kaç ders alabilirim?
 • Üstten ders alabilmek için not ortalamasının en az 3 olması gereklidir ve en fazla üç ders alınabilir.

 

 • Üçüncü sınıfa geçebilmem için not ortalamamın kaç olması gerekmektedir.
 • Üçüncü sınıfa geçecek öğrencinin not ortalamasının en az 1,80 olması gerekmektedir. 1,80’i geçemeyen öğrenci önceki yıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar alır. 1,80 ortalamayı tutturduğu dönemde üçüncü sınıftan ders alabilir.

 

 • Başka bir üniversitede okurken tekrar sınava girdim ve fakültenizi kazandım. Kaydımı sildirdiğim üniversiteden aldığım derslerden muaf olabilir miyim?
 • Öğrencinin kaydını sildirdiği üniversiteden alacağı ders içerikleri ile yeni kayıt yaptırdığı fakültenin ders içeriklerinin uyuşması durumunda, Bölüm ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay vermeleri halinde muafiyet işlemleri yapılır.

 

 • Ders muafiyeti başvuruları ne zaman yapılır?
 • Muafiyet başvuruları ilk kayıttan itibaren en geç on gün içinde öğrenci işlerine yapılır. Başvuru esnasında transkript ve ders içeriği gereklidir.

 

 • Kayıt dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?
 • Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, öğrenci işlerinden kayıt dondurma formunu alıp dilekçesini dekanlığa verecektir. Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay vermesi halinde öğrencinin kaydı dondurulur. Kayıt dondurma müracaatları dönem başlarında yapılır. Kayıt dondurduğu dönemde öğrenci harç yatırmaz ve ders kaydı yapmaz. Kaydı dondurulan öğrenci hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamaz.

 

YAZ OKULU HAKKINDA

 • Yaz okuluna nedir?
 • Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

 

 • Yaz okulunda benim almak istediğim ders bölümümde açılmamış ise ne  yapabilirim?
 • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.

 

 • Yaz okulunda benim almak istediğim ders Üniversitede açılmamış ise ne yapabilirim?
 • Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin M.Ü. Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

 

 • Başka bir üniversite yaz okulundan toplam ne kadar ders alabilirim?
 • Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla dokuz kredilik dersi başka üniversiteden alabilir.

 

ÇİFT ANADAL HAKKINDA

 • Çift anadala müracaat etmek için not ortalamam kaç olmalı?
 • Çift anadala müracaat etmek için not ortalamasının en az 3 olması gereklidir.

 

 • Çift anadala hangi dönemlerde müracaat edebilirim?
 • Anadal lisans programının 3.ve 5.yarıyılının başında ders alma işlemlerinden önceki hafta içinde başvurabilirler.

 

BURS İŞLEMLERİ HAKKINDA

 • Bursum hangi durumlarda kesilir?
 • Burs alan öğrencinin toplamda üçten fazla başarısız veya devamsız dersinin olması ve öğrencinin bir aydan fazla uzaklaştırma cezası alması halinde bursu kesilir. Burslarla ilgili düzenlemeler KYK tarafından belirlenmektedir.

 

 • BELGELER HAKKINDA
 • Transkript ve öğrenci belgesini nasıl alabilirim?
 • Transkript ve  öğrenci belgesi müracaat edilen  gün içinde öğrenci işlerinden alabilirler. 5. sınıf öğrencileri müracaatlarını takip eden iki gün içinde alabilirler.

 

 • Öğrenci Kimliği ve sağlık karnesini kaybetme durumunda ne yapmalıyım?
 • Gazete ilanı ile birlikte öğrenci işlerine başvurulması halinde iki gün içinde alınabilir.

 

 • Dekanlıktan değişik kurumlara yönelik yazılan yazıları en erken kaç gün içinde alabilirim?
 • En erken 2 gün içinde alınır.

 

DİPLOMA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA

 • Mezuniyet belgemi nasıl alabilirim?
 • Mezun olan öğrenci, öğrenci işlerinden ilişik kesme formu alır ve gerekli yerlere onaylattırır. Onaylatılan belge ile birlikte aynı gün içinde mezuniyet belgesi ve transkript alınabilir.

 

 • Mezuniyet belgesi almak için gerekli olan evraklar nelerdir?
 • 3 Adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir), nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci kimliği ve fakülteden alınan sağlık karnesi.

 

 • Mezuniyet belgemi kaybettim, tekrar çıkartmak için ne yapmalıyım?
 • Ulusal yayın yapan gazetelere verilen kayıp ilanıyla birlikte fakülteye dilekçe verilir. Dilekçe verildikten sonra en erken iki gün içinde alınabilir.

 

 •  Lise diplomamın fotokopisini ya da aslını nasıl alabilirim?
 • Mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde Fakülte diploması ile birlikte lise diplomalarının aslını aynı gün içinde alabilirler. Öğrenimine devam eden öğrenciler ise başvurularından bir gün sonra diploma fotokopisini alabilirler

 

 • Fakülteden kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
 • Kaydını sildirecek öğrencinin öncelikle en erken bir hafta önceden dilekçe vermesi gerekmektedir. Başvuru Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin kaydı silinir. Kaydını sildirecek öğrencinin harç borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

Bu sayfa Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından en son 03.10.2023 20:09:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM