Graduated Students

Üniversitemizin Mezun Öğrenci Sayfası

 

Mezuniyet Törenlerimiz

2022-2023 Mezunları Fotoğraf Galerisi

2021-2022 Mezunları Fotoğraf Galerisi

2020-2021 Mezunları Fotoğraf Galerisi

 

Mezun öğrencilerimiz için kayıt formu:

Değerli Mezunumuz,

Fakültemizin geçmişi 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye dayanmaktadır. 1936’da Yüksek Öğretmen Okulu adını alan okulumuz, yalnız lise öğretmeni yetiştiren bir kurum olarak faaliyetini sürdürdü. 1959’a kadar da Türkiye’nin lise öğretmeni yetiştiren tek kurumu olma özelliğini korudu. İlkokullara öğretmen yetiştiren kısım ise bu kurumdan ayrı olarak Erkek Öğretmen Okulu adıyla faaliyet gösterdi. 1946–1947 öğretim yılında, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’nin misyonunu yerine getirmek ve böylece ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı. Kısa bir süre sonra bu yeni kurum, Türkiye’nin en nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlarından biri hâline geldi.

1978 yılında, Dârülmuallimîn-i Rüşdî’yi de bünyesine alan Dârülmuallimîn-i Kebîr ve Dârülmuallimîn-i Âliye’nin devamı olan İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, ülkedeki diğer yüksek öğretmen okullarıyla birlikte kapatıldı. Aynı yıl, tüm öğretmen yetiştiren kurumları saran terör olayları dolayısıyla Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde de eğitim ve öğretime ara verildi. Bu tarihte diğer üç yıllık eğitim enstitüleri, eskilerden farklı bir yapılanma ve programla yüksek öğretmen okullarına dönüştürüldü. Atatürk Eğitim Enstitüsü de 1980 yılında, Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu adıyla yeniden faaliyete başladı. Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, tüm yüksek öğretim kurumlarını YÖK’ün çatısı altında toplayan yasal düzenlemeyle 1982 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi adını alarak, yeni kurulan Marmara Üniversitesi’nin birimlerinden biri oldu.

O günden bugünlere binlerce mezunumuz oldu.

Fakültemizin ülkemizde ve dünyada, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk taşıyan eğitim alanındaki gelişmelere yön veren öncü bir Eğitim Fakültesi olma vizyonu ile çabalarımızı sürdürmekteyiz. Mezunlarımızın mezuniyet sonrası güncel bilgileri bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler, fakültemizin başarılarını görmemize ve eğitim standartlarımızı daha da yükseltmemize yardımcı olacaktır.

Siz değerli mezunlarımızla olan ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve sizin deneyimlerinizden genç öğrencilere destek sağlamak amacıyla iletişimimizi artırmayı hedeflemekteyiz. İlk adım olarak, aşağıda yer alan "Mezun Bilgi Formu"nu hazırladık. Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak formu doldurunuz. Bilgileriniz sadece Fakültemizde kalacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Aynı zamanda, bu formu diğer mezun arkadaşlarınıza da ileterek etkileşimimize katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Gelecekte sizlere yönelik yeni bilgilendirmeler ve duyurular yapmayı planlıyoruz.

Teşekkür ederiz.

 

 


This page updated by Atatürk Eğitim Fakültesi on 05.01.2024 11:10:05

QUICK MENU