Avusturya-Universität Graz ve İsviçre-Pädagogische Hochschule Zürich ile Seminer

resim1.jpg (175 KB)

Erasmus+ Personel Hareketliliği Programı kapsamında Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı’na gelen Avusturya Graz Üniversitesi (Karl-Franzens-Universität Graz) Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Catherine Walter-Laager ve İsviçre’nin en büyük eğitim üniversitesi olan Zürih Pedagoji Üniversitesinden (Pädagogische Hochschule Zürich) Prof. Dr. Manfred Pfiffner 30 Ekim 2023 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Seyfi KENAN ile görüşme yaptılar. Görüşmede farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri hakkında yapılan geliştirici sohbetten sonra gelecekte yapılabilecek ortak proje çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda Dekanımız tarafından kendilerine Cumhuriyetimizin 100. yılı ve okulumuzun 175. Yıl Hatıra Tabağı başta olmak üzere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Prof. Dr. Catherine Walter-Laager ve Prof. Dr. Manfred Pfiffner 31 Ekim tarihinde iki oturum halinde öğrencilerimize “Erken Çocukluk Eğitiminde Nitelik” başlığı altında seminer verdiler. Seminerde farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitim uygulamaları ile ilgili deneyimlerini paylaştılar.

Prof. Dr. Catherine Walter-Laager sunumunda, erken çocukluk eğitiminde niteliğin önemini ve profesyonel davranış ve yetkinliklerin çocuk gelişimi üzerindeki etkisini tartışmıştır. Olumlu sonuçlar için yüksek nitelikli etkileşimlere ve kişiselleştirilmiş ilgiye duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. Profesör Walter-Laager, eğitimci yetkinliği ve profesyonel eylem modellerinin yanı sıra etkili öğretme ve öğrenme süreçlerine rehberlik etmede didaktiğin rolünü ele almıştır. Ayrıca, erken çocukluk eğitiminde kimden öğrenmesi gerektiği, neyin öğrenilmesi gerektiği ve öğrenmenin nasıl kolaylaştırılması gerektiğine ilişkin temel soruları incelemiştir. Profesör Walter-Laager, çocukların gelişimini ve öğrenmesini desteklemeye yönelik çeşitli stratejiler ve yaklaşımların yanı sıra etkileşim kalitesini ölçmeye yönelik araçlar ve kaynaklardan da bahsetmiştir.

Prof. Dr. Manfred Pfiffner sunumunda, üniversite öğretimi ve öğreniminde dijital kaynakların kullanımının önemini ve etkinliğini tartışmıştır. Kendi kendine organize öğrenmeye, dijital öğretim yöntemlerine ve harmanlanmış öğrenmeye duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. Öğretmenler dijital beceriler edinmeye ve okullar da dijital öğretim yöntemlerini daha geniş bir ölçekte uygulamaya teşvik edilmelidir. Profesör Pfiffner dijital öğretim ve öğrenmenin öğrencilerin öğrenme istekliliği ve öğrenme davranışlarındaki değişiklikler üzerindeki olumlu etkisinden bahsetmiş ve dijital öğretme ve öğrenme biçimlerinin konu ile ilgili, didaktik ve pedagojik değeri olması gerektiğini vurgulamıştır. Profesör Pfiffner sunumunun son bölümünde dijital kaynakların sınıfta nasıl uygulanabileceğine ilişkin örnekler verirken öğretmenlerin sahip olması gereken dijital becerilerden de bahsetmiştir.

HIZLI ERİŞİM