Tarih Öğretmenleri Çalıştayı 25-26 Haziran 2024 tarihlerinde Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşti.

Tarih Öğretmenleri Çalıştayı

25-26 Haziran 2024 tarihlerinde

Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşti.

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Öğretmen Akademileri’nin de paydaş olduğu “I. Tarih Öğretmenleri Çalıştayı” 25-26 Haziran 2024 tarihlerinde 4 panel ve 15 atölye programı içeriğiyle tamamlandı. 

25 Haziran 2024 çalıştay programı fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında tarihin, hayatın en büyük öğretmeni olduğunu, bütün alanların yolunun hakikat arayışında bir şekilde tarihten geçtiğini, dolayısıyla tarihle ideolojinin hiçbir zaman bir arada bulunamayacağını vurguladı. Deneyimleyerek, yaşayarak ve duyarak tarih öğretiminden çeşitli anekdotlar paylaştı. Bu tarz etkinliklerin heyecan verdiğini belirten Prof. Kenan, farklı içerik ve perspektiflerin değerlendirildiği ve derinlemesine münakaşa edildiği kıymetli faaliyetler olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci yeni öğretim programının hazırlık sürecinden de bahsederek ortaya çıkan ürünlere dair heyecanını bizlerle paylaştı. Ardından panel programında yeni tarih öğretim programının hazırlama komisyonunda yer alan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, süreci katılımcılarla paylaşarak programdaki değişikliklerden bahsetti. Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Akif Pamuk ise, konuşmasında tarih öğretim programlarının uygulanabilirliğinin tarih öğretmenlik yeterlilikleri ile doğrudan ilişkili olduğunu ve I. Tarih Öğretmenleri Çalıştayı’nın düzenlenme nedeninin tarih öğretmenlerinin niteliğini geliştirmek olduğunu ifade etti.

26 Haziran 2024 çalıştay programının ilk paneli “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri ve Tarih Dersleri” başlığıyla Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Göl Güven’e aitti. Doç. Dr. Mine Göl Güven, tarih öğretmenleriyle etkileşimi bol, özgün bir çalışma ile güne başlayarak tarih dersleri ve sosyal ve duygusal öğrenme ilişkisinden bahsetti. Ardından Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Katılmış konuşmasında, yeni tarih öğretim programındaki değerlere ve programda meydana gelen değişikliklere yer verdi.

Her iki günde de özel ve devlet kurumlarında tarih öğretmenliği yapan katılımcıların katıldığı farklı temalarda atölyeler düzenlendi. Arş. Gör. Cahide Kayış, Tarih Eğitimi Anabilim dalında lisans, lisansüstü ve formasyon öğrencileri ile birlikte yeni tarih öğretim programının 9. sınıf içeriklerine uygun olarak tasarlanan materyalleri “Geçmişin inşa Sürecinde Tarih”, “Eski Çağ Medeniyetleri” ve “Ortaçağ Medeniyetleri” atölyelerinde tarih öğretmenleriyle buluşturarak öğretmenlerle etkinlik temelli çalışmalar yaptı. Uzman Yavuz Yaşar, “Kanıt Temelli Öğrenme: Tarih Öncesi Devirler Atölyesi, İlk Çağ Toplumlarında Sosyal Yapı ve Ortaçağ’da Dünya” adlı atölyelerde kanıt temelli etkinlik örneklerini tarih öğretmenleriyle paylaştı. Uzman Köksal Muç ise okul dışı öğrenmenin bir parçası olan “Müzeler ve Tarih Dersleri” ve “Tematik Öğrenme” ile ilgili uygulamalı çalışmalar yaparak iki ayrı atölyesini tamamladı. Uzman İsmail Arslan ise teknolojinin imkanlarından faydalanılarak sanal müzeler aracılığıyla tarih derslerine dair içerikler oluşturulabileceğine dair uygulama örnekleri gösterdi. Aktif, öğrenci merkezli, diyalog temelli öğrenme olarak adlandırılan katılımcı öğrenme atölyesinin kolaylaştırıcı Uzman Leyla Es Baki, öğrencinin aktif rol aldığı ders tasarımlarını öğretmenlerle paylaştı. Ayrıca “Otantik Ölçme ve Değerlendirme Atölyesi” ile tarih derslerinde ölçme ve değerlendirmeye dair öğretmenlere farkındalık kazandıran çalışmalar sundu. Uzman Koray Unur fotoğraflardan yola çıkarak “Kültürlerarası Tarih Dersleri Atölyesi”nde çokkültürlülük ve tarih dersleri bağlamında tarih öğretmenlerine farklı bakış açıları kazandırdı. Uzman Mehtap Koldaş öğretmen ve öğrencilerden yola çıkarak yapılan ihtiyaç analizi örneklerinden hazırladığı ders içeriklerini tarih öğretmenleriyle paylaştı. Disiplinlerarası öğrenmede edebi ürünlerin tarih derslerinde kullanımı atölyesinde Uzman Serdar Erdem “Taban Tepenler” romanını tarih dersinin bir parçası olarak kullanma konusunda öğretmenlerle etkinlikler yaptı. Uzman İsmail Hakkı Ergüven ise, teknolojinin tarih derslerindeki kullanımına yönelik içerikler sundu.

Günün sonunda atölyelerin tamamlanmasının ardından katılımcılarla bir araya gelinerek tarih öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç analizi yapıldı. Tarih öğretmenleriyle iletişimin sürdürülebilirliğine yönelik öğretmenlerin de talebi doğrultusunda yeni iletişim kanalları oluşturuldu. Kapanış konuşması ile çalıştay tamamlandı.

HIZLI ERİŞİM