Tarih Öğretmenliği Lisansüstü Programları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tarih Öğretmenliği Lisansüstü Programları Çalıştayı Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşti.

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Tarih Öğretmenliği Lisansüstü Programları Çalıştayı” 10 Mart 2024 Pazar günü Hikmet Savcı binasında gerçekleşti.

Çalıştay fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Seyfi Kenan tarihe sevgi veya nefretle bakılamayacağını, tarihin anlamak ve ders çıkarmak için varolan biricik bir alan olduğunu vurgulayarak çalıştayın önemine değindi. Konuşmanın ardından yakın dönemde Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’ndan emekli olan Prof. Dr. Vahdettin Engin de, açılış konuşmasında Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nın lisansüstü programlarının hakkında konuşmasını yaptı. Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Akif Pamuk ise, konuşmasında çağın ihtiyaçlarından hareketle lisansüstü programlarının revize edilmesi gerektiğini ifade ederek tüm paydaşlarla katılımcı bir şekilde lisansüstü programları düzenlemek istediklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Vurgun, Arş. Gör. Cahide Kayış, Uzman Leyla Es Baki, Uzman İsmail Hakkı Ergüven, Uzman Serdar Erdem ve Uzman Halis Yavuz Yaşar sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından katılımcılar moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Genç Osman İlhan’ın yaptığı Alan Bilgisi Çalışma Grubu, moderatörlüğünü fakültemiz Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Katılmış’ın yaptığı Alan Eğitimi Çalışma Grubu ve moderatörlüğünü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Pamuk’un yaptığı Araştırma Yöntemleri Çalışma Grubu’na ayrılarak güncel tartışmalar ışığında Tarih Öğretmenliği Lisansüstü Programları’nın amaçları, çıktıları ve sunulan derslere dair değerlendirmelerde bulundular. Çalışma gruplarının yaptığı değerlendirmelerle birlikte Tarih Öğretmenliği Lisansüstü Programları’nın amaçları, program çıktıları üzerine düzenlemeler yapıldı ve sunulan ders listesine yeni ders önerileri eklenerek program sona erdi.

Çalıştaya katılan öğretim üyelerine, özel ve resmi kurumlarda çalışan tarih öğretmenlerine, tarih öğretmeni adaylarına, tarih eğitiminde lisansüstü yapan öğrencilere  teşekkür ederiz.

 

HIZLI ERİŞİM