Üniversitemiz Kalite Birimi Koordinatörlüğünde Fakültemiz Öğretim Üyeleri Hizmet İçi Eğitim Vermiştir.

Üniversitemiz Kalite Birimi Koordinatörlüğünde Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri, Kurum İçi Değerlendirme Raporu B.2 Programların Yürütülmesi bölümünde yer alan "Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme" ölçütü altında üniversitemiz akademik personeline hizmet içi eğitim vermiştir.

Hizmet içi eğitimlerimizden ilki olan “Ölçme ve Değerlendirme” Modülü Doç. Dr. Akif AVCU tarafından 01- 23 Aralık 2022 tarihleri arasında 5 haftalık 2 oturum şeklinde Göztepe Yerleşkesi ve Dragos Mehmet Genç Külliyesinde gerçekleştirilmiştir. Hizmet içi eğitimlere; Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Finansal Bilimler, Güzel Sanatlar, Hukuk, İletişim, İktisat, İlahiyat, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Teknoloji, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Spor Bilimleri, Tıp ve Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ile  Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve tüm enstitülerde görev yapan akademik personel katılım sağlamıştır.

Hizmet içi Eğitimlerimizden ikincisi olan “Öğrenme-Öğretme Ortamları Mentor Eğitimi” Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri tarafından; (1) Eğitimin Psikolojik Perspektifi, (2) Öğrenme-Öğretme Ortamının Yönetimi, (3) Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri başlıklarında; Prof. Dr. Sibel CENGİZHAN, Doç. Dr. Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE, Doç. Dr. Esma GENÇ, Doç. Dr. Durmuş ÜMMET, Doç. Dr. A. Faruk LEVENT, Dr. Öğr. Üyesi K. Gamze YAMAN, Dr. Derya ERYİĞİT, Dr. G. Seyra ÇAKIR ve Dr. F. Özge ÜNSAL tarafından 6-8 Haziran 2023 tarihilerinde uygulamalı olarak eş zamanlı üçer salonda sekiz farklı grup olacak şekilde Üniversitemiz Dragos Mehmet Genç Külliyesi Öğrenci Bilişim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Mentor eğitimine; Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Finansal Bilimler, Güzel Sanatlar, Hukuk, İletişim, İktisat, İlahiyat, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Teknoloji, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Spor Bilimleri, Tıp ve Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ile  Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitülerinde görev yapan toplam 108 akademik personel katılmıştır. Mentor eğitimleri öncesi ve sonrasında tüm eğitim dokümanları paylaşılmış, Eğitim Değerlendirme Formları uygulanarak gelecek eğitimler için hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiği ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentiler belirlenmiştir. Değerlendirme formları Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme-Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. E. Burcu TUNÇ tarafından analiz edilmiş ve elde edilen verilerden mentor eğitiminin katılımcılar tarafında özellikle alana yönelik ve uygulamalı olması açısından katkı sağladığı, keyifli ve verimli bir eğitim olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda mentor eğitimi alan akademik personelimizin kendi biriminde vereceği hizmetiçi eğitimin değerlendirilmesini sağlayıcı ölçme araçları da geliştirilmiş ve mentorlarımıza iletilmiştir. 

HIZLI ERİŞİM