Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans
Burs Programı" kapsamında, akademik açıdan başarılı ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak
isteyen son sınıf öğrencilere Avrupa Koleji'nde burs imkânı sağlanması öngörülmektedir. Burs başvuruları için
gerekli şartlar ekte sunulan burs duyurusunda yer almakta olup, son başvuru tarihi 16 Ocak 2024 olarak
belirlenmiştir. Burs programına ilişkin duyuru ve ayrıntılı bilgi Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı internet sitesinde https://www.ab.gov.tr/53611.html yer almaktadır.

 

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı.jpg (686 KB)

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU

 

Ankara, 12 Ekim 2023

Türk Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, Avrupa Koleji ve Polonya Dışişleri Bakanlığıdesteğiyle Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, akademik açıdan başarılı olan, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2024-2025 akademik yılı için Avrupa Koleji’nde (College of Europe / Collège d’Europe) burs imkânı sağlanması öngörülmektedir.

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı’nın amacı, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir. Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde yürütülen burs programı kapsamında, özellikle sivil toplum kuruluşları ve özel sektörümüzün desteğiyle, 2010-2023 yılları arasında 163 öğrencimiz bu saygın okulda yüksek lisans eğitimi alma imkânına kavuşmuştur.

Program kapsamında Koleje kabul edilen ve burs almaya hak kazanan kişiler, Kolejin Bruggeveya Natolin kampüslerinde, Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programlarından birinde yüksek lisans öğrenimigörecektir.

Bursların, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşan Türkiye Seçici Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlar neticesinde 2024-2025 akademik yılında Avrupa Kolejinde 10 aylık yüksek lisans eğitimi görmeye hak kazanacak adaylar arasından seçilecek kişilere verilmesi öngörülmektedir. Geçen akademik yılda Avrupa Koleji’ne kabul alan 14vatandaşımıza burs verilmiştir. Adayların Avrupa Koleji programlarına kabul edilmeleri AB Başkanlığı bursu almalarını garantilememekte Türkiye Seçici Kurulu’nun mülakatında da başarılı olunması gerekmektedir. Mülakat tarihi, şekli ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha sonra bildirilecektir.

Program kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avrupa Kolejinin Brugge ya da Natolin kampüslerinde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından birinde kullanılabilir. Burs almaya hak kazanan adayların bu haklarını başka bir akademik yıla erteleme hakları bulunmamaktadır.Burslar eğitim, kayıt, yemek ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Sağlanan burslar kapsamında uçak bileti masrafları karşılanmamaktadır ve yolluk veya cep harçlığı ödenmemektedir. Burslar bursiyerlerin eline geçmemekte, bursiyer adına doğrudan Avrupa Kolejine ödeme yapılmaktadır.

Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, burs için son başvuru tarihi 16 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinde herhangi bir uzatma yapılmayacak, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

I. Başvuru yolu:

AB Başkanlığı bursunu elde edebilmek için Avrupa Kolejinden kabul almak zorundadır. Bu itibarla adayların önce

1. Avrupa Kolejine kabul başvurusu yapması ve
2. Eşzamanlı olarak da burs için AB Başkanlığına başvurması gerekmektedir. AB Başkanlığı’na burs başvurusu yapmayan adaylar Avrupa Koleji’nden kabul alsa dahi, AB Başkanlığı bursundan yararlanamazlar.

 

Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul başvurusunda bulunmak için;

a) Adayların Avrupa Koleji internet sitesine (www.coleurope.eu) 12 Ekim 2023 - 16 Ocak 2024tarihleri arasında online başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, sistemde kişisel hesap oluşturmalarının ardından başvuru formunu doldurmaları ve sistem tarafından talep edilen ek evrakları eksiksiz olarak bahsi geçen sisteme elektronik olarak yüklemeleri beklenmektedir. AB Başkanlığına burs başvurusunda bulunacak adayların, online sistemin ilgili alanında bu hususu belirtmeleri gerekmektedir.

Burs başvurusunda bulunmaları için;

b) Adayların, Avrupa Kolejine kabul başvurularını takiben, burs başvuru formunu doldurup, fotoğraflı ve imzalı olarak posta yoluyla Avrupa Birliği Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Burs başvuru formu aşağıda ve www.ab.gov.tr adresinde elektronik olarak sunulmaktadır.
II. Burs programı başvuru şartları:
T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan T.C. vatandaşları da programa başvurabilmektedir.)
Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak
İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de, iyi düzeyde bilmek (Dil belgesi sunulması gerekmektedir.)

 

III. Burs başvurusu için gerekli belgeler:

AB Başkanlığı burs başvuru formu (doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı olarak)

(Aşağıda ve www.ab.gov.tr adresinde elektronik olarak sunulmaktadır.) 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, kurumlarından alacakları “burs programına kurumlarının bilgisi dâhilinde başvurduklarını ve kazanmaları halinde yüksek lisans programına gönderileceklerini(İlgili kurumun hangi ücret veya izin koşullarında göndereceği aday ile ilgili kurum arasında belirlenecek bir konudur.) belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Başkanlığına başvuru esnasında iletmeleri zorunludur.  

 

IV. Başvuru için temas noktası ve adres:

Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 5 

06530 Çankaya /ANKARA

avrupakoleji@ab.gov.tr

 

 

Önemli Bilgi

 

1) Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul ve başvuru şartlarının ayrıntılarına www.coleurope.eu adresinden ulaşmak mümkündür. Başvurulan programa ilişkin tüm şartların ilgili internet sitesinde açıklandığı şekliyle sağlanması zorunludur.
2) Avrupa Koleji eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki dili de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde iyi derecede konuşup yazabiliyor olmak zorunludur.
3) Avrupa Koleji’nin yüksek lisans programı imkânı sağlayan iki kampüsü bulunmaktadır. Belçika’nın Brugge şehrinde bulunan kampüste, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programları yürütülmektedir. Polonya’da Varşova yakınlarında bulunan Natolin kampüsünde ise Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları programı kapsamında eğitim verilmektedir.
4) Belçika Brugge kampüsünde sürdürülen yüksek lisans programları için ekonomi, hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Avrupa çalışmaları ve tarih bölümlerinden mezun olma; Polonya’daki Natolin kampüsünde sürdürülen program için ise hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, tarih, sosyal bilimler ve felsefe, coğrafya, dil bilimleri ve gazetecilik bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.
5) Burs programı kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avrupa Kolejinin Brugge ya da Natolin kampüslerinde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından birinde kullanılabilir. Burs almaya hak kazanan adayların bu haklarını başka bir akademik yıla erteleme hakları bulunmamaktadır.
6) Burslar eğitim, kayıt, yemek ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Sağlanan burslar kapsamında uçak bileti masrafları karşılanmamaktadır yolluk veya cep harçlığı ödenmemektedir. Burslar bursiyerlerin eline geçmemekte, bursiyer adına doğrudan Avrupa Kolejine ödeme yapılmaktadır.
7) Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafından belirlenecek olan ön eleme listesine giren adaylar arasından, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşan Türkiye Seçici Kurulu tarafından yapılacak olan mülakat yoluyla belirlenecektir. Mülakat tarihi, şekli ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha sonra bildirilecektir.
8) AB Başkanlığı bursu bağlamında, adayların hem Koleje kabul edilmeleri, hem de Türkiye Seçici Kurulu tarafından burs verilmeye layık bulunmaları gerekmektedir. Avrupa Koleji programlarına kabul edilme ve Türkiye Seçici Kurulu mülakatında da başarılı olunması gerekmektedir.  
9) 2024-2025 akademik yılı için son başvuru tarihi 16 Ocak 2024tür. Adayların en geç 16 Ocak2024 tarihine kadar Avrupa Birliği Başkanlığına posta yoluyla eksiksiz belgelerle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.
10) Adaylara telefon yoluyla bilgi verilmeyecektir. Her türlü soru için avrupakoleji@ab.gov.tradresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

HIZLI ERİŞİM