AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

Değerli Öğrencimiz;
2547 sayılı kanunun madde 44-C  uyarınca
"Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp, yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim
süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim
süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde
tamamlamak zorundadırlar."


Azami Öğrenim Süresi ile ilgili Uygulama Esasları doğrultusunda azami


öğrenim süreleriniz güncellenmiş olup; Bilgi Yönetim Sisteminize
girdiğinizde "Ders Durum Kontrolü" menüsünden Öğrencilik Hak Bitiş
tarihinizi kontrol edebilirsiniz.


Öğrencilik Hak Bitiş Tarihi 01.07.2022 olup 44.madde kapsamında sınav
hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin Fakültemiz Öğrenci İşleri
Birimine dilekçeyle başvuru yapmaları ya da aefogrenci@marmara.edu.tr
adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.


Sınav Tarihleri
01.08.2022 - 07.08.2022 44.Madde Kapsamında Bahar Dönemi I. Sınav Hakkı
15.08.2022 - 21.08.2022 44.Madde Kapsamında Bahar Dönemi II. Sınav Hakkı
Başarılar dileriz.

HIZLI ERİŞİM