Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, lisans öğretimine başladığı tarihten itibaren 7 yıllık azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencilerinin azami öğretim sürelerinin hesabında dikkat edilecek hususlar ve bu öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir :

*Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca azami öğrenim süresinin başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınıp, bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin azami öğrenim süreleri kayıt oldukları tarihten itibaren başlar ve Öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği her yarıyıl, katkı payı ödeyip ödemediğine veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresinden sayılır.

*Hiç alınmayan ders sayısını beşten fazla olan öğrencilerimizin sınav hakkı bulumamakta olup, Üniversite ile ilişiği kesilecektir.

*Ek süre verilen öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

*Ek süre verilen öğrenciler; verilen ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Dönem sonunda ayrıca sınav hakkı verilmez.

*Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrenciler azami öğretim süresinin bitimini takip eden ilk yarıyıl sonuna kadar stajını tamamlamak zorundadır.Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesinin C fıkrası gereğince;

Güz Dönemi I. Ek Sınav haklarınını  21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında

Güz Dönemi II. Ek Sınav haklarını ise  07-13 Mart 2022 tarihleri arasında  kullanabileceklerdir.

Ek sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

HIZLI ERİŞİM