"Üniversite Okulumda Okulum Üniversitede Projesi" açılış töreni yapıldı.

unvokulda.jpeg (335 KB)

Üniversite Okulumda Okulum Üniversitede Projesi

Bu proje, İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan deneyimli öğretmenlerin; üniversite ve okul ortaklığına dayanan, teoriyle uygulamayı eşit oranda ve eş zamanlı öğretecek, öğretmenlerin ve akademisyenlerin mesleki gelişimini karşılıklı geliştirecek MEB ve eğitim fakülteleri arasında bir köprü görevi görmesi olarak planlanmıştır.

Proje kapsamında “mentör” öğretmenlerin eğitim fakültesindeki sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleğe başladıklarında karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi, beceri ve deneyimleri ile model olmaları planlanmıştır.

Proje ile sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin okul kültürünü akademinin içine taşıyarak öğretmen adaylarının mesleğe yönelik pozitif tutum geliştirmelerine katkı sağlarken aynı zamanda öğretmenlerin akademik gelişimlerini de destekleyecek bir işbirliği planlamıştır.

Proje on haftalık bir süreçte gerçekleşecektir. İstanbul il Milli eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan “Üniversite Okulumda Okulum Üniversitede” projesi,  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi işbirliğinde yürütülecektir.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde projenin açılış töreni ve ilk dersi 7 Mart 2024 tarihinde Dr. İbrahim üzümcü konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi Dekanlığını temsilen Prof. Dr. Burçin Seşen ve Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, açılış konuşmalarında  projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan ise açılış konuşmasında “deneyim”in eğitimin en kritik kavramlarından birisi olduğundan ve geçmişi geleceğe bağladığını ve şimdiyi anlamamızı sağladığından bahsetmiş ve bu proje kapsamında deneyimli öğretmenler ve akademisyenlerin deneyimlerini geleceğin öğretmenlerine aktarırken onların geçmişi anlamalarına ve geleceği öngörmelerine katkı sunacağını belirtmiştir.

Projenin ilk dersi ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Şehit Öğretmen Hasan Akan ilkokulu sınıf öğretmeni Berrin Özşahin tarafından yapılmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, günümüz dünyasında gelişen ve değişen öğretmenlik hakkında üniversitemiz öğrencilerine ilk dersini gerçekleştirmişlerdir. Şehit Öğretmen Hasan Akan ilkokulu sınıf öğretmeni Berrin Özşahin üniversitemiz öğrencilerine bir ilkokul öğretmeni olarak deneyimlerini aktaran bir ders yapmıştır. Tören sonunda günün anısına M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan tarafından Fakültemizin 175. Yılı anısına hediye sunulmuştur.

Davetlilerimiz dekanımız Prof. Dr. Seyfi Kenan ve dekan yardımcılarımızın da katılımı ile dekanlığımızda ağırlanmış ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür dekanımıza günün anısına bir hediye sunmuştur.

Projede Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölüm hocaları ve son sınıf öğrencileri aktif olarak yer alacaktır.

davetiye-unvokulda.jpeg (205 KB)

HIZLI ERİŞİM