Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim Çalıştayı

“Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim: Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı” 28.04.2022 tarihinde Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen kapanış oturumu ile sonlandı. Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri’nin işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayda İstanbul’da yürütülmekte olan İlkokul düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları tartışılmıştır.

25.04.2022 tarihinde Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa KURT, Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Seyfi KENAN ve İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent YAZICI’nın katılımları ile yüz yüze ve 26.04.2022 tarihinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Tuncay MORKOÇ, Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Seyfi KENAN ve İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent YAZICI’nın katılımları ile çevrimiçi açılış oturumları yapılmıştır.

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi-Mustafa-Kurt.jpg (95 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi-Seyfi-Kenan-1.jpg (100 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi-MEB.jpg (134 KB)

26-27.04.2022 tarihlerinde yaklaşık 10 saat süren çevrimiçi toplantılar ile toplam 17 çalıştay masasında ilkokulda eğitim aşağıdaki 8 boyutta tartışılmıştır:

  • Okul Öncesinden İlkokula Geçiş
  • İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme
  • İlkokulda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
  • İlkokulda Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  • İlkokulda Rehberlik Hizmetleri
  • İlkokula Öğretmen Yetiştirme
  • İlkokuldan Ortaokula Geçiş
  • İlkokul Öğretim Programları: İlkokul öğretim programları başlığı altında ilkokul düzeyinde okutulmakta olan 10 farklı ders için 10 ayrı masa oluşturulmuştur: Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Matematik, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Oyun, Görsel Sanatlar ve Müzik.

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi-5.jpg (134 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi-6.jpg (115 KB)

Çalıştayda 17 masada 6 farklı üniversiteden 33 akademisyen, İstanbul’un 32 ilçesinde görev yapmakta olan 11 okul müdürü, 100 sınıf öğretmeni ve 29 branş öğretmeni, ayrıca 16 veli, 15 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmen adayı olmak üzere toplamda 210’a yakın katılımcı yer almıştır.

“Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim: Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı”na ait sonuç raporu en kısa sürede hazırlanarak ilgili paydaşlarla paylaşılacaktır.

Çalıştay web adresi: http://ilkokuldaegitim.calistay.marmara.edu.tr

Çalıştay e-posta adresi: ilkokuldaegitim.calistay@marmara.edu.tr

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi- 6.jpeg (32 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi- 3.jpg (142 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi- 4.jpg (97 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi-Seyfi-Kenan.jpg (149 KB)

Bugunde-gelecege-ilkokulda-Ataturk-egitim-fakultesi- 1.jpg (212 KB)

HIZLI ERİŞİM