Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler semineri gerçekleştirildi

slayt.jpeg (211 KB)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığı tarafından 26.02.2024 tarihinde Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Kürşat Çağıltay’ın sunumu ile “Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler” başlıklı bir online seminer düzenlenmiştir. Etkinliğin katılımcıları Atatürk Eğitim Fakültesi dekan ve dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşmuştur. Etkinliğin açılış konuşmasını Atatürk Eğitim Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Özgür Doğan yapmış olup, etkinliğin moderatörlüğünü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanı Doç. Dr. Feride Karaca gerçekleştirmiştir.

Uzun yıllar Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan ve 1993 yılında Türkiye’ye Internet’i getiren ekibin teknik grup yöneticisi olarak görev almış olup, 2021 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de eğitim alanında en üretken ve etkili araştırmacılar listesinde ilk üçte yer almaktadır. Akademik araştırma konuları insan bilgisayar etkileşimi, göz hareketleri takip teknolojisi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, sanal ve artırılmış gerçeklik olan Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, kendi yapmış olduğu ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ışığında geçmişten geleceğe eğitim teknolojileri konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Delikli kartlar döneminden başlayıp, internetin ilk olarak ülkemize geldiği dönemleri de birebir kendi deneyimleri ile anlatan Çağıltay, teknoloji entegrasyonu, özel eğitim, sanal gerçeklik, insan bilgisayar etkileşimi gibi birçok farklı alanda yapmış olduğu yenilikçi çalışmalara değinmiş olup, eğitim-öğretim ortamlarında yenilikçi teknolojilerin etkili ve verimli bir şekilde kullanılması için neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmuştur. Eğitim teknolojilerinin bir amaç olarak görülmemesi gerektiğini belirten Çağıltay, eğitimde yenilikçi teknolojilerin daha iyi bir öğrenme için kaldıraç olarak kullanılması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Seminer'in  son bölümünde Çağıltay, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırmıştır. 

seminer26subat.png (6.39 MB)


 

 

HIZLI ERİŞİM