Okul Öncesi Öğretmenliği 2022-2023 Bahar Dönemi Online Sergisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri, Öğr.Gör. Zeynep Öztürk ile haftada iki saat aldıkları “Sanat ve Estetik“ konulu seçmeli derslerinde, ders için ürettikleri çalışmaları online sergi olarak hazırlamışlardır. Öğrenciler, dersin içeriği bağlamında inceledikleri Rönesans dönemi ile başlayan Avrupa sanat ve sanat akımlarının her birini araştırıp, kağıt üzerine pastel, guaj, suluboya, kolaj yöntemi, resim tamamlama, enstalasyon, ayrıca tekstil unsurlarından kumaş, ip, boncuk, pul vs. ve doğadan materyaller ile sunumunu yaptıkları döneme ve sanatçıya ait eserin uygulamasını “reprodüksiyon” olarak çalışmışlardır.  Ders içerisinde ayrıca Türk sanat tarihini ele alınmış, Anadolu Selçuklu dönemiyle ve Orta Asya uygarlıkları döneminde ortaya çıkan, duvarlara resmedilen minyatürleri ve hat sanatı da incelenip yorumlanmıştır.

Öğrencilerimizin “Sanat ve Estetik“dersinde ortaya koydukları eserleri içeren online sergiyi aşağıdan izleyebilirsiniz.


HIZLI ERİŞİM