Dünya Ses Günü Sempozyumu

DÜNYA SES GÜNÜ SEMPOZYUMU

Sesleri tanıyabilmek, onların inceliklerini öğrenip ifade edebilmek, konuşma işleminin gerçekleşmesini sağlayan çeşitli organların yapısını ve işlevini bilmek, çıkarılan sesleri işitmek ve bütün bunların sonucunda doğru anlamda melodiler oluşturmak bilinçli bir çaba gerektirir. Sesin gelişimi ve sesle ilgili problemlerin açığa çıkarılması, nefesin kullanımının daha verimli olması ve konuşma sesi ile şarkı söyleme esnasında kullanılan nefesin arasındaki farklılıkların anlaşılmasını sağlamak, ses eğitiminin amacı olarak ifade edilebilir. İnsan sesini geliştirmek ve daha iyi konuşabilme ve şarkı söyleyebilme becerisini geliştirmek, sesin eğitimi ile sağlanabilir. Bütün bunlar için ön koşul olan çalışmalar gerekmektedir. Öncelikle vücuttaki organların işleyişini bilmeli, hangi organlar aracılığı ile sesin nasıl çıktığını öğrenebilmeli ve o organlara hükmedebilmelidir. Şan(Sesin eğitimi) eğitiminin genel amacı da,  ilgili olduğu bilim dallarının gerekleri doğrultusunda; bireyin, konuşurken ve şarkı söylerken sesini, anatomik ve fizyolojik yapısına en uygun olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesini, konuştuğu dilin ses bilim (fonetik) özelliklerine uygun olan artikülasyon ve diksiyon alışkanlığını kazanabilmesini sağlamaktır. Sağlıklı bir ses çıkarabilmek için, sese ait bütün hedef davranışları özümseyebilmek ve uygulayabilmek gereklidir. Bu bağlamda; 19-20 Nisan 2018 de Marmara Üniversitesinde , Müzik Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anabilim Dalı ile Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği ile işbirliği içersinde “Dünya Ses Günü”nde bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Sese ait, teknik, eğitim ve medikal çalışmalar gündeme getirilecektir. Sesin eğitimini, profesyonel sesin eğitimini, korunmasını ve tedavisini, bilim insanları ve ses profesyonelleri değerlendirecektir. Sesin konuşmada, şarkı söyleme anında, sahnede kullanımında önemi, karşılaşılabilecek rahatsızlıklar ve hastalıklar gündeme getirilecektir. Her araştırma sese ait bir hedef davranışı ifade edecek ve çözüm öneri geliştirecektir. Yapılacak workshop’larda uygulamalar katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Sadece Müzik eğitimcileri, Ses eğitimcileri ve sesin tıbbı yönünü destekleyen Kulak Burun Boğaz doktorlarının değil, sesini kullanan herkesin bilgilendirileceği, her türlü bilginin aktarılacağı, soruların cevaplanacağı bir sempozyum gerçekleştirilecektir. 19-20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan “ Dünya Ses Günü Sempozyumu”açılış törenine ve eğitimlerine katılımınızdan dolayı mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Tülün MALKOÇ                          Prof. Dr. Kürşat Yelken

Sempozyum Başkanı                              Dünya Ses Günü Türkiye Koordinatörü

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

GSB Müzik Öğretmenliği

Anabilim Dalı

 

Sempozyum sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM