Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarına Kayıt işlemleri

Fakültemiz Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarına Kayıt yaptıracak adayların Dikkatine;

Asil adaylar için kesin kayıtlar 05-07 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.  Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan asil öğrenciler yerine, 08-09 Eylül 2016 tarihleri arasında yedek öğrenci kayıtları yapılacaktır. Kayıt yaptırmak isteyen yedek adaylar 08 Eylül 2016 günü saat 15.00'e kadar Dekanlığımız Evrak Kayıt birimine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular Dekanlığımız tarafından değerlendirmeye alınıp puan sırasına göre kayıt yaptırmayan asil listedeki adaylardan boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır. Dilekçe ile başvuru yapmayan yedek listede adı bulunan adaylar için herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları Yönergesine uygun olarak boş kontenjanları doldurmak zorunlu değildir.

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_aef_ozel_yetenek_yonergesi

http://oidb.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/ozel-yetenek/

 

Öğrenci işleri Daire Başkanlığımız tarafından yayınlanan yeni kayıt kılavuzunda yer alan hususlar:

http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2016yenikayit/2016-2017_Yeni_Kayit_Kilavuzu_v08.pdf

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aday öğrencilerin, kayıt işlemlerinin tam ve zamanında yapılabilmesi için aşağıda belirtilen kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt gününde kayıt merkezine şahsen getirmeleri gerekmektedir.

 

Önemli Hususlar:

1-      18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri gerekmektedir.

2-      Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.

3-      Posta yoluyla kayıt yapılmaz.

4-      Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1-      Adayın ÖSYS yerleştirme sonucunun internet çıktısı (ÖSYM Kontrol Kodu olmak zorundadır.

2-      Adayın mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez). Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da lise diplomasını getirmek zorundadırlar. (Son mezun olunan üniversitenin diploması ile kayıt yapılamaz.)  Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi gerekmektedir.

3-      Askerlik durum belgesi (ASAL üzerinden yapılan sorgulamada askerlik sorunu tespit edilen adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir. Askerlik durum belgesi, e-devlet şifresiyle giriş yapılarak ilgili adresten veya askerlik şubelerinden alınabilir.

4-      3 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

HIZLI ERİŞİM